Spolu s námi se na projektech podílí tým 12 externích konzultantů. Každý z nich má bohaté zkušenosti v těch oblastech, jimž se naše společnost věnuje,  a schopnost samostatné práce na projektech.