Český volič – 10 let

Červnová studie završuje desetiletí projektu Český volič, který odstartoval v červenci 2013. Pro své klienty z oblasti politiky, byznysu a médií jsme připravili 120 pravidelných měsíčních studií, téměř 40 čtvrtletních shrnutí a mnoho speciálních výstupů věnovaných různým typům voleb stejně jako mimořádným jevům, jakým byly například pandemie Covid-19 nebo Ruská agrese na Ukrajině. Projekt Český volič nabízí celkový pohled na české politické veřejné mínění a jeho trendy. Všechny výstupy jsou k dispozici jakýmkoli zájemcům na základě předplatného.

Publikováno v Aktuality.