Index dobrého vládnutí 2019

Maďarská nestátní organizace Nézöpont Intézet odstartovala v roce 2019 projekt měření tzv. Indexu dobrého vládnutí. Naše společnost byla přiznána k spolupráci na tomto projektu jak v rovině metodické, tak obsahové. Ve dnech 9. – 10. května 2019 se Jan Herzmann zúčastnil v Budapešti mezinárodního setkání expertů podílejících se na tomto projektu, který má pokračovat i […]

Čti dále

Podílíme se na charitě

Společnost Herzmann i její společníci se podílejí na různých charitativních projektech. Na konci listopadu jsme při dražbě, která je součástí projektu UNICEF „Adoptuj panenku a zachráníš život“ vydražili panenku, kterou do aukce věnovalo vydavatelství Burda. Náš příspěvek umožní preventivní očkování asi 200 dětí v nejchudších zemích světa.

Čti dále

Maurerův výběr

Podobně jako v uplynulých letech jsme se znovu podíleli na metodice Maurerova výběru Grand Restaurant. Práci na tomto projektu zpříjemňují návštěvy skvělých restaurací, někdy i v doprovodu pana Pavla Maurera.

Čti dále

Publikace a mediální prezentace

Díky uznávané expertní kvalitě na poli politických analýz je Jan Herzmann často zván ke komentování politického vývoje v České republice. Jeho nejdůležitější komentář byl publikován v knize esejí Proč? (Nakladatelství Zeď, 2018, a profilový rozhovor s Janem Herzmannem je k dispozici na http://www.rozhlas.cz/plus/osobnostplus/_zprava/delnicka-strana-spd-i-usvit-maji-v-nasi-agenture-dvere-zavrene-rika-sociolog-jan-herzmann–1794392

Čti dále

Prezidentské volby 2018

V rámci projektu Český volič připravila naše společnost obsáhlou studii věnovanou českým prezidentským volbám 2018. Studie mapuje přípravu voleb, témata, která byla pro voliče důležitá, pozice jednotlivých osobností, o jejichž kandidatuře se v průběhu roku 2017 uvažovalo, preference skutečných kandidátů, průběh volební kampaně, výsledky voleb z pohledu jejich demografických, sociálních i postojových determinant a také odezvu […]

Čti dále

Auditujeme Maurerův výběr

Společnost Herzmann tradičně audituje metodiku hodnocení restaurací pro Maurerův výběr Grand-restaurant (www.grand-restaurant.cz). Poslední listopadový den jsme při vyhlašování TOP 10 restaurací Maurerova výběru předávali cenu kolektivu restaurace Radison Blue La Rotonde.

Čti dále

Aktuální termíny studií Český volič

S ohledem na blížící se parlamentní volby upravujeme data vydání příštích studií projektu Český volič. Zářijová analýza bude vydána v neděli 1. října. Shrnutí za 3. čtvrtletní připravujeme na pátek 6. října. V pondělí 16. října bude vydána mimořádná stručná zpráva analyzující všechny volební modely, které je podle zákona možné publikovat před termínem voleb.

Čti dále

Podporujeme mobilní marketing

Společnost Herzmann s.r.o. rozšiřuje okruh svých aktivit podporujících mobilní marketing. Úspěšně jsme se zapojili do projektu komplexního průzkumu uživatelských zvyklostí a preferencí v této oblasti, na září a říjen připravuje sponzor projektu tiskovou informaci i volně prodejné studie.

Čti dále

Postoje finančních expertů

Při příležitosti Forecasting Dinner 2017 jsme prezentovali výsledky průzkumu postojů finančních expertů, který jsme uskutečnily v úzké spolupráci s Donath Business & Media. Klíčová zjištění ukázala, že finanční experti nejsou schopni předpovědět ani datum ukončení intervencí ČNB proti koruně, ani krátkodobou reakci směnného kurzu. V dlouhodobém horizontu většina expertů očekává mírné posílení koruny, které nebude ČNB nutit k obnovení […]

Čti dále

Postoje k reklamě

Tým společnosti Herzmann se v minulosti podílel na rozvoji projektu Češi a reklama, zastřešovaného Českou marketingovou společností. V roce 2017 výsledky tohoto projektu ukázaly klesající počty lidí, kteří vnímají reklamu pozitivně. Podíl osob, které o sobě tvrdí, že reklamu nepotřebují nebo ji výslovně nesnášejí, narostl ze 41 % v roce 2015 až na 53 % v roce 2017 a […]

Čti dále