Nové partnerství pro ICT

Asociace za lepší ICT řešení spouští ve spolupráci se společností Herzmann nový společný
program zaměřený na podporu malých a středních ICT firem. Marketingový audit
zhodnotí komplex produktů a služeb, cílových skupin, komunikačních kanálů a marketingových
sdělení. Na základě této analýzy budou formulována doporučení a návrhy řešení
budou diskutovány na workshopu s marketingovým týmem příslušné
společnosti. Více na www.lepsi-reseni.cz .

Publikováno v Actualities.