Třicet let výzkumné agentury Factum

Před rovnými 30 lety vznikla první podoba výzkumné agentury Factum, která se od té doby pod různými názvy podílí na rozvoji výzkumu trhu a veřejného mínění v naší zemi. Dnes ji klienti znají pod značkou ppm factum research jako součást ryze české skupiny ppm factum, vzniklé v roce 2009. Ohlížím-li se zpátky za celou bohatou historií této značky, je na místě poděkovat za úsilí o budování této agentury všem jejím zaměstnancům, ale v míře nejvyšší mým někdejším společníkům Jitce Slavíkové a Ivanu Tomkovi, s nimiž jsem agenturu zakládal, a současným pokračovatelům vlastnické tradice Jindřichu Ullrichovi a Pavlu Zabloudilovi. Hodně úspěchů do dalších let!

Publikováno v Aktuality.