Postoje finančních expertů

Při příležitosti Forecasting Dinner 2017 jsme prezentovali výsledky průzkumu postojů finančních expertů, který jsme uskutečnily v úzké spolupráci s Donath Business & Media. Klíčová zjištění ukázala, že finanční experti nejsou schopni předpovědět ani datum ukončení intervencí ČNB proti koruně, ani krátkodobou reakci směnného kurzu. V dlouhodobém horizontu většina expertů očekává mírné posílení koruny, které nebude ČNB nutit k obnovení intervencí. Detaily jsou k dispozici na   http://www.dbm.cz/pruzkumy/157-forecasting-dinner-2017 .

Prezentace

Publikováno v Aktuality.