Postoje k reklamě

Tým společnosti Herzmann se v minulosti podílel na rozvoji projektu Češi a reklama, zastřešovaného Českou marketingovou společností. V roce 2017 výsledky tohoto projektu ukázaly klesající počty lidí, kteří vnímají reklamu pozitivně. Podíl osob, které o sobě tvrdí, že reklamu nepotřebují nebo ji výslovně nesnášejí, narostl ze 41 % v roce 2015 až na 53 % v roce 2017 a poprvé tak představuje většinu české veřejnosti. Podrobnosti je možné najít na www.cms-cma.cz .

Publikováno v Aktuality.