Trendová analýza nebude k dispozici

Na počátku roku 2019 jsme nabídli vysoce informativní trendovou analýzu pro volby do Evropského parlamentu na území ČR. Stejný přístup jsme úspěšně použili v roce 2020 pro analýzu trendů vymezujících krajské volby. Naším záměrem bylo publikovat trendovou analýzu také pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021, bohužel to však nejsme schopni udělat. Koalice vytvořené pro tyto volby jsou natolik odlišné od těch, které se zúčastnily minulých voleb, že historické časové řady nelze řádně a korektně využít. S politováním proto oznamujeme, že nebudeme moci nabídnout jiné informace než pokračování srovnávací analýzy modelů publikovaných českými výzkumnými agenturami.

Publikováno v Aktuality.