Třetí koronavirová studie

V závěru října jsme vydali třetí studii o reflexi koronavirové epidemie v českém veřejném mínění a na českých sociálních sítí. Z mnoha dílčích poznatků jsme vyvodili, že epidemie Covid-19 budila ve své druhé vlně ve společnosti méně pozornosti a také méně obav než ve vlně první. I zde můžeme hledat jeden z důvodů, proč část občanů přistupovala k protiepidemickým opatřením s despektem.

Publikováno v Aktuality.